Αγορά πυροσβεστήρων για Σχολεία

Αγορά πυροσβεστήρων για Σχολεία

500€

Στόχος καμπάνιας

0

Δωρεές

Aπομένουν 500€
Δωρίστηκαν0%

Αγορά πυροσβεστήρων για Σχολεία

Οι πυροσβεστήρες είναι απαραίτητο εργαλείο για κάθε σχολική μονάδα, καθώς αποτελούν αυτόνομες συσκευές με στόχο την κατάσβεση μικρών εστιών πυρκαγιών. Μέσα από το Σύλλογο ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ καλούμε όλους τους πολίτες που θέλουν να συνδράμουν στην ενέργεια για να συλλεχθούν χρήματα, ώστε να αγοραστούν πυροσβεστήρες που θα διανεμηθούν σε παιδικούς σταθμούς και σχολεία του Δήμου Θέρμης, με προτεραιότητα τα χωριά που ανήκουν στο Δήμο.

Ευχαριστούμε όλους όσους ενδιαφέρονται να ενισχύσουν το έργο αυτό και υποσχόμαστε να είμαστε μαζί δίπλα σε ακόμη περισσότερα σχολεία.