Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ

Ο Σύλλογος υιοθετεί και οργανώνει πρωτοβουλίες, αναλαμβάνοντας δραστηριότητες χρησιμοποιώντας κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

Συγκεκριμένα:

1.Σχεδιάζει, προβλέπει και υλοποιεί μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς τη διοργάνωση πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών για όλες τις ηλικιακές ομάδες ανθρώπων χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς (ειδικές ανάγκες, εθνικότητα, θρήσκευμα, κ.ά.), καθώς και τη διοργάνωση βιωματικών μαθημάτων αναρρίχησης, πεζοπορικών τεχνικών και μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων με την παροχή πρώτων βοηθειών στο ορεινό και πεδινό πεδίο ανάλογα με την εποχή.

2. Σχεδιάζει και υλοποιεί μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους φορείς (ελληνικούς ή διεθνείς) ενημερωτικές εκστρατείες και δραστηριότητες για όλα τα θέματα που αναφέρονται στους σκοπούς του.

3. Μεριμνά για τη μορφωτική ανάπτυξη των μελών και των φίλων του σε συνεργασία με άλλους επιστημονικούς, πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και φυσιολατρικούς φορείς καθώς και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

4. Μεριμνά για τη χάραξη, σήμανση και συντήρηση των παλαιών μονοπατιών των προγόνων μας που οδηγούν και συνδέουν τους παραδοσιακούς οικισμούς στο πέρασμα των αιώνων, αλλά και των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων (αναβαθμίδων, γεφυριών, νερόμυλων, πηγών, αυλάκων, κ.α.), που παραμένουν δεμένα με τη φύση των βουνών, των κάμπων και των φαραγγιών μας, για την εξερεύνηση, καταγραφή, μελέτη και τεκμηρίωση με απώτερο σκοπό τη διαφύλαξη και προστασία τους από καταστρεπτικές και μη αναστρέψιμες παρεμβάσεις, καθώς και για την οικολογική τους ισορροπία και συντήρηση.

5. Εξερευνάει, χαρτογραφεί, φωτογραφίζει, μελετά και προστατεύει τα μονοπάτια της περιοχής (Λιβαδίου, Πετροκέρασα, Περιστερά και της ευρύτερης περιοχής), για την αξιοποίησή τους από επιστημονικής και αθλητικής πλευράς.

6. Οργανώνει δραστηριότητες και προωθεί την εθελοντική εργασία των μελών του Συλλόγου που έχουν σχέση με την προστασία της φύσης (δασοπροστασία, πυρασφάλεια, δενδροφυτεύσεις, καθαρισμούς δασών, υιοθεσία φυσικών οικοσυστημάτων κ.ά.).

7. Οργανώνει και υλοποιεί δραστηριότητες και εξορμήσεις για την καλλιέργεια όλων των αθλημάτων που περιλαμβάνονται στους σκοπούς του (πεζοπορία, ορειβασία, αναρρίχηση, ορεινό τρέξιμο, ποδηλασία κ.λπ.).

8. Οργανώνει εορτές, συνεστιάσεις καθώς και παντός είδους μορφωτικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις σε συνεργασία και με άλλους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση.

9. Οργανώνει κατασκηνωτικά κέντρα με φυσιολατρικό, αθλητικό και πολιτιστικό περιεχόμενο.

10. Οργανώνει εναλλακτικές εκδρομές και διακοπές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό στα πλαίσια της προώθησης του εναλλακτικού, αειφορικού τουρισμού.

11. Διεκδικεί λύσεις οργανώνοντας ή συμμετέχοντας σε κοινωνικούς αγώνες για την προστασία των δασών και των φυσικών οικοσυστημάτων και όλων των δημόσιων χώρων (πάρκων, περιαστικών δασών της ευρύτερης περιοχής κ.ά.).

12. Πραγματοποιεί διοργάνωση τοπικών, πανελληνίων ή και διεθνών σεμιναρίων- συνεδρίων για την ανταλλαγή επιστημονικών και φυσιολατρικών απόψεων και προϊόντων επιστημονικών ερευνών, αλλά και τη διάχυση της εμπράγματης γνώσης που από γενιά σε γενιά μεταφέρεται για χιλιάδες χρόνια από τους τεχνίτες της ζωής (παραδοσιακούς κτηνοτρόφους και αγροτοκαλλιεργητές, τροφοσυλλέκτες, φυσιοδίφες, βοτανολόγους, μελισσοκόμους, παραδοσιακούς τυροκόμους, οινοποιούς, συλλέκτες μανιταριών κ.α.).

13. Διοργανώνει διαλέξεις, σεμινάρια και διάφορες άλλες εκδηλώσεις για την προβολή των δραστηριοτήτων του συλλόγου και την ευαισθητοποίηση του κοινού ως προς τους σκοπούς του.

14. Προωθεί με προτάσεις και ενέργειες την ανακύκλωση/ ανταλλαγή όλων των αντικειμένων που θεωρούνται μη χρήσιμα και ειδικά την κομποστοποίηση των οργανικών απορριμμάτων.

15. Συνεργάζεται με σχολεία και άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα για την περιβαλλοντική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νέων (μαθητών, σπουδαστών, φοιτητών, κ. ά.).

16. Οργανώνει βιωματικά εργαστήρια φυσιογνωσίας όπως, αναγνώρισης βοτάνων, μανιταριών, ενδημικών φυτών και ντόπιων ποικιλιών δέντρων, μαθήματα παρατήρησης, αναγνώρισης και καταγραφής της πανίδας (ίχνη ζώων και πτηνών, ενδημικής, ορεινών ρεμάτων, μεταναστευτικά περάσματα, κ.ά) τόσο στις περιοχές ιδιαιτέρου οικολογικού και επιστημονικού ενδιαφέροντος (περιοχές ΝATURA 2000, υδροβιότοπους, εκτάσεις, καταφύγια άγριας ζωής, κ.ά.), όσο και στο σύνολο του ορεινού και πεδινού όγκου, τον οποίον αντιλαμβανόμαστε ως ενιαίο (υδάτινο και δασικό).

17. Προωθεί τη συνεργασία με όλους εκείνους τους φορείς, οι οποίοι έχουν παρόμοιο σκοπό και δραστηριότητες όπως: α) άλλους συλλόγους και οργανισμούς σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο, β) δήμους, κοινότητες, περιφερειακή αυτοδιοίκηση γ) αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις και δ) οποιουσδήποτε ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες. (Ενδεικτικά -και όχι περιοριστικά- συνεργασίες με Ορνιθολογική Εταιρεία, ΕΛΚΕΘΕ, Ινστιτούτο Εσωτερικών Υδάτων, Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών, κ.α. καθώς και Φυσιολατρικά Σωματεία και Ορειβατικούς Συλλόγους στην Ελλάδα και το εξωτερικό).

18. Απευθύνεται είτε προφορικώς είτε εγγράφως στις δημόσιες αρχές, την τοπική αυτοδιοίκηση, την περιφερειακή ενότητα, τις συνεταιριστικές οργανώσεις, τους αγροτικούς, πολιτιστικούς συλλόγους, τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των παραγωγικών τάξεων και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων, προκειμένου να προβληθούν και να προωθηθούν τα προβλήματα που αφορούν την ανάδειξη, προβολή, αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του περιβάλλοντος. Παρίσταται ενώπιον κάθε αρμόδιου Δικαστηρίου με σκοπό την προάσπιση των σκοπών του συλλόγου.

19. Συστήνει με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ομάδες εργασίας και εισηγητικές επιτροπές, οι οποίες θα μελετούν τα προβλήματα της περιοχής και θα εισηγούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο μεθόδους δράσης για την αντιμετώπισή τους.

20. Εκδίδει περιοδικό, χάρτες, οδηγούς ορεινών περιοχών και μονοπατιών, περιοδικά, βιβλία, ενημερωτικά φυλλάδια, άλλα έντυπα, ηλεκτρονική σελίδα στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και κάθε είδους έντυπα και δημοσιεύματα που εξυπηρετούν τους σκοπούς του για την ενημέρωση των μελών, των φίλων του συλλόγου, αλλά και όλης της φυσιολατρικής κοινότητας.

21. Διατηρεί εντευκτήριο για τα μέλη και τους φίλους του με οργανωμένη βιβλιοθήκη και κατάλληλα εποπτικά μέσα και με προβολή διαφανειών, φωτογραφιών και κινηματογραφικών στιγμιοτύπων από διάφορες εκδηλώσεις του Συλλόγου.

22. Θα προβαίνει στην κατάρτιση μελετών και στην υποβολή προτάσεων στις αρμόδιες αρχές, για την ορθολογική οργάνωση και διαχείριση του ορεινού χώρου με γνώμονα το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος.

23. Πράττει κάθε τι νόμιμο για την προώθηση των ανωτέρω καθώς και για την αποτελεσματική λειτουργία του Συλλόγου.

24. Μαθήματα επιβίωσης και κατασκευής αυτοσχέδιων καταφυγίων με υλικά που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο. Μαθήματα προσανατολισμού και επικοινωνίας μέσα στη φύση. Εκμάθηση τεχνικών για διάβαση ποταμών, φαραγγιών, βράχων και άλλων φυσικών εμποδίων με χρήση ασφαλών μέσων και διαδικασιών.