Αναδάσωση

Home / Αναδάσωση

Τι είναι η αναδάσωση

Η αναδάσωση μπορεί να οριστεί ως η διαδικασία αναφύτευσης δέντρων σε περιοχές που έχουν επηρεαστεί από φυσικές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, ξηρασία, προσβολές από έντομα και ασθένειες, αλλά και από άλλες καταστροφές, όπως η υλοτόμηση, η εξόρυξη και η γεωργική εκκαθάριση. Η αναδάσωση καλείται είτε να υποστηρίξει την φυσική αναγέννηση σε μία περιοχή, η οποία μπορεί να έχει πληγεί, είτε να προχωρήσει σε φύτευση οικολογικά κατάλληλων δενδρυλλίων μετά από δασικές πυρκαγιές.

 

Τα οφέλη της Αναδάσωσης

 • Βοηθά στη δέσμευση του άνθρακα με τη στερέωση του ατμοσφαιρικού διοξειδίου του άνθρακα στα φύλλα, τους κορμούς και τις ρίζες των δέντρων
 • Απομακρύνει τους ατμοσφαιρικούς ρύπους, απορροφώντας τους στα φύλλα και το φλοιό τους
 • Αποτρέπει τη διάβρωση του εδάφους, αναπτύσσοντας ρίζες που συγκρατούν το έδαφος
 • Τα δάση λειτουργούν ως φυσικά κλιματιστικά, μειώνοντας τις θερμοκρασίες του αέρα έως και 8° Κελσίου
 • Μειώνει τις επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη και της κλιματικής αλλαγής
 • Βοηθά στην προστασία των απειλούμενων ειδών
 • Τα δέντρα φιλτράρουν το πόσιμο νερό μας, μέσα από τις ρίζες τους
 • Αποτρέπει τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, απορροφώντας το νερό και απελευθερώνοντάς το αργά μέσω της διαπνοής

  Η φύτευση δέντρων μπορεί να ακούγεται ως μια απλή ενέργεια, αλλά η διαδικασία της αποκατάστασης των δασών είναι πολύ πιο περίπλοκη. Πολλές λεπτομέρειες πρέπει να διευθετηθούν πριν φυτευτεί το πρώτο δέντρο, ώστε να διασφαλιστεί ο θετικός κοινωνικός και περιβαλλοντικός αντίκτυπο της ενέργειας. Ουσιαστικά, οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν αφορούν την αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης της γης, τη γνώση για το ποιο τοπικό είδος θα λειτουργήσει καλύτερα, την υποδομή, την ανάπτυξη ενός σταθερού σχεδίου πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη φύτευση των δέντρων. 

  Οι Πράσινες Σκέψεις και τα μέλη του συλλόγου συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις αναδάσωσης όταν και εφόσον προκύπτουν. Έχουν τη διάθεση και τη θέληση να επισκέπτονται μέρη που χρειάζονται βοήθεια σε αυτό και, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, να συμμετέχουν σε ενέργειες αναδάσωσης. Πολλές φορές, εκτός από την δεντροφύτευση, επιλέγεται η υποστήριξη και η βοήθεια προς το δάσος να αυτοθεραπευτεί μέσω φυσικής αναγέννησης, με σπόρους από τοπικά δέντρα, και αυτό συμβαίνει όταν η γη έχει την ευκαιρία να επανέλθει από μόνη της, εάν της δοθεί η κατάλληλη υποστήριξη.